ole77 ลงชื่อเข้าใช้
ข้อกำหนดการใช้งาน
ข้อกำหนดการใช้งาน

ขอขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่จัดสรรโดยOLE77.TVโดยการใช้บริการของเรา ท่านกำลังตกลงต่อข้อกำหนดต่อไปนี้ได้โปรดอ่านอย่าง

ระมัดระวัง

เรามีบริการหลากหลายเพราะฉะนั้นข้อกำหนดเพิ่มเติมและ/หรือข้อกำหนดการใช้ผลิตภัณฑ์ (รวมไปถึงการจำกัดอายุการใช้งาน)

อาจมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราวข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆจะถูกใช้กับบริการที่เกี่ยวข้องถ้าหากท่านใช้บริการเหล่านั้นหมายความว่า ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับเรา

ท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่มีภายใน การให้บริการนั้น ๆ

บริการ OLE77.TV มีให้ สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป หากเราพบเห็นว่าท่านมีอายุต่ำกว่ำ 12 ปี และมีบัญชีผู้ใช้ OLE77.TV

สามารถยุติการให้บริการทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งกับท่าน

โดยการใช้บริการของเรา ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือเนื้อหาที่ท่านเข้าถึง ท่านไม่สามารถใช้เนื้อหาจากบริการของทางเรา

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ทางกฎหมาย ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ท่านในการใช้ตราสินค้าหรือโลโก้ที่ปรากฏอยู่ในบริการ

ของเรา ห้ามลบ เปลี่ยนแปลง หรือปิดบังประกาศทางกฎหมายใด ๆ ที่แสดงในบริการของเรา เราแสดงเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ได้มาจาก OLE77.TV

เราไม่ได้สร้างหรือโฮสต์วีดิโอ/ข่าว ที่ท่านสามารถทำได้ที่นี่ เราเพียงแค่ใส่วีดิโอ/ข่าว คล้ายกับวิธีที่วีดิโอของ YouTube/Facebook ถูกเผยแพร่

หากท่านคิดว่าสิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านอาจถูกบุกรุก ได้โปรดติดต่อเราโดยตรง เราอาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อวินิจฉัยว่าเนื้อหานั้น ๆ

ผิดกฏหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ และเราสามารถลบหรือปฎิเสธการแสดงเนื้อหาที่เรามีเหตุให้เชื่อว่าละเมิดนโยบายของเรา อย่างไรก็ตาม

นี่ไม่ได้หมายความว่าเราตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดเสมอไป ดังนั้นได้โปรดอย่าสันนิษฐานว่าเราทำ

การซื้อเหรียญโอ

1. ท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้และตกลงว่าท่านต้องซื้อเหรียญโอก่อนผ่านช่องทางขายจาก OLE77.TV เพื่อที่จะใช้บริการบางอย่าง เช่น การให้ของขวัญหรือเล่นเกม หากมีการละเมิดใด ๆ OLE77.TV สามารถระงับหรือลบบัญชีผู้ใช้ของท่าน และท่านจะไม่สามารถรับข้อมูลใด ๆ ผ่านบัญชีของท่าน รวมไปถึงเหรียญเบบี้และโรยัลตี้ในบัญชีของท่าน

2. ท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้และตกลงว่าการซื้อเหรียญโอเป็นการกระทำโดยเจตนา OLE77.TV ไม่มีความจำเป็นที่จะคืนเงืนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว้นแต่จะมีความจำเป็นทางกฏหมาย หากท่านยกเลิกคำสั่งซื้อบนแอปหลังจากซื้อเหรียญโอ เราจะนำเหรียญโอของท่านกลับ และยกเลิกผลการ ใช้ของเหรียญโอ

3. ท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้และตกลงว่าเหรียญโอที่ได้จำก OLE77.TV ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เว้นแต่จะมีระบุในข้อกำหนดการใช้บริการ

4. ท่านตกลงว่าเราจะเปลี่ยนแปลงและจัดปรับตามสมควรสำหรับข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับยอดของเหรียญโอในบัญชีของท่านที่เกิดจากการปรับปรุงบริการหรือระบบที่ผิดพลาดจากซอฟแวร์หรือเว็บไซต์ของOLE77.TV เท่านั้น

5. ท่านเข้าใจและตกลงว่าเหรียญโอทั้งหมดบน OLE77.TV มีอายุการใช้งาน 1 ปี

ข้อกำหนดการสนทนา

1. ไม่แชร์ลิงค์ ไม่กลั่นแกล้งกัน ไม่ใช้คำหยำบ

2. ไม่รุกรานผู้ใช้ท่านอื่น

3. ไม่สแปมข้อความ

4. ไม่โพสต์ข้อมูลติดต่อส่วนตัว

5. ไม่แอบอ้างเป็นผู้ ใช้ท่านอื่น

ซอฟต์แวร์ในบริการของเรา

เราปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริการของเราเสมอ เพราะฉะนั้นเราสามารถเพิ่มเข้าหรือนำฟังก์ชั่นออก และสามารถยุติ การให้บริการทั้งหมด

ท่านสามารถหยุดใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อ ถึงแม้เราชัดเจนว่าไม่อยากให้ ท่านเลิกก็ตาม OLE77.TV เองก็สามารถหยุดให้บริการท่านหรือ เพิ่ม

หรือสร้างข้อกำหนดการให้บริการของเราได้ทุกเมื่อ

การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา

เราทำงานเพื่อจัดสรรบริการของเราให้ท่าน ผ่านทักษะและความเอาใจใส่ และหวังว่าท่านจะมีความสุขกับบริการของเรา อย่างไรก็ตาม

มีบางสิ่งที่เราไม่สามารถและจะไม่ให้คำสัญญาเกี่ยวกับบริการของเรา นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ ทั้ง

OLE77.TV หรือผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายไม่ได้ให้คำสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ยกตัวอย่างเช่น เราไม่ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ในการบริการ ฟังก์ชั่นเฉพาะของบริการ หรือความน่าเชื่อถือ ความพร้อมการใช้งานหรือการตอบสนองต่อความต้องการของท่าน เราจัดสรรบริการตามที่เป็น

เขตอำนาจศาลบ่างแห่งรับประกันบางอย่าง เช่น การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขาย

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราขอยกเว้นการรับประกันทั้งหมด

ความรับผิดสำหรับบริการของเรา

เมื่อได้รับอนุญาตทางกฏหมำย OLE77.TV ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย จะไม่รับความผิดชอบต่อการเสียกำไร รายได้หรือข้อมูล การสูญเสียทางการเงิน ความ

เสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ในทุกกรณี OLE77.TV

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่สามมรถคาดการณ์ได้อย่างเหมาะสม

ความรับผิดสำหรับบริการของเรา

เราสามารถแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องบริการ ตัวอย่างเช่น แก้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

หรือการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา OLE77.TV แนะนำให้ท่านอ่านข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ เราจะโพสต์ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดเหล่านี้ในหน้านี้ เราจะโพสต์ประกาศเกี่ยวกับข้อก กำหนดเพิ่มเติมที่แก้ใขในบริการที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้ไม่ช้ากว่า 14 วันหลังจากที่โพสต์ อย่างไรก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นใหม่สำหรับบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อเหตุผลทางกฎหมายจะถูกบังคับใช้โดยทันที

ถ้ำหากท่านไม่ยินยอมต่อข้อกำหนดที่ถูกเปลี่ยนสำหรับบริการ ท่านควรยุติการใช้งานบริการนั้น ๆ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดที่เพิ่มมา ข้อกำหนดที่เพิ่มมาจะถูกให้ความสำคัญมากกว่าสำหรับข้อขัดแย้งนั้นๆ ข้อกำหนดเหล่านี้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง OLE77.TV และท่าน และไม่ได้สร้างผลประโยชน์ใด ๆ ให้กับบุคคลที่สาม

ถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และเราไม่จัดการทันทีไม่ได้หมายความว่าเรายกเลิกสิทธิ์ ใดก็ตามที่เรามี เราสามารถดำเนินการได้ในอนาคต

ถ้าปรากฎว่ามีข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดอื่น ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ